Технологія виробництва, переробки і зберігання с.г.продукції

Курс лекцій

Ґрунт і його родючість 

Обробіток ґрунту 

Технологія вирощування озимих та ярих зернових культур 

Технологія зберігання і переробки зерна 

Технологія зберігання та переробки олійних культур 

Технологія зберігання і переробки картоплі та плодоовочевої продукції 

Технологія переробки молока 

Технологія переробки та зберігання м'яса 

Технологія зберігання і переробки технічних культур